Tjenester

 
 

Vårt kjerneområde er fast dagligrenhold hos bedrifter og offentlige virksomheter over hele Vesterålen.

I tillegg til fastrenhold utfører vi såkalt temponærerenhold ved inn- og utflytting av lokaler, rundvask eller ved aktuelle behov.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Dagligrenhold
  • Rundvask
  • Tepperens
  • Boning
  • Vinduspuss inn- / utvendig med lift
  • Klargjøring av bygg
  • Børsting av rulletrapp
  • Rydding og bortkjøring